Bà Châu tiết lộ nhiều đặc thù khi làm phiên dịch cho các lãnh đạo của Trung Quốc.

Phiên dịch viên của ông Tập Cận Bình là ai?