Marina Gross – phiên dịch viên của Donald Trump tại Thượng đỉnh Nga-Mỹ bị công kích