Dịch phát biểu của Trump là cơn ác mộng của các thông dịch viên quốc tế