Học phiên dịch tiếng Anh: Từ vựng tiếng Anh ngành nông nghiệp

Từ một nước nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu, trong những năm qua nông nghiệp Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hàng nông sản Việt Nam có cơ hội tiếp cận thị trường toàn cầu dễ dàng và thuận lợi hơn. Việc hợp tác song phương với các đối tác nước ngoài trong ngành nông nghiệp diễn ra ngày càng nhiều dẫn đến nhu cầu về học tiếng Anh, dịch thuật các tài liệu tiếng Anh, phiên dịch tiếng Anh đàm phán,… liên quan đến ngành nông nghiệp cũng ngày càng nhiều. Hôm nay chuyên trang cung cấp phiên dịch viên tiếng Anh giới thiệu với bạn danh sách các từ vựng (thuật ngữ) thường hay dùng trong ngành nông nghiệp.

 1. acid soil: đất phèn
 2. aerobic bacteria: vi khuẩn hiếu khí
 3. agricultural biological diversity: tính đa dạng sinh học nông nghiệp
 4. agriculture commodities: các mặt hàng nông sản
 5. agrobiodiversity: đa dạng sinh học nông nghiệp
 6. agroecology: sinh thái học nông nghiệp
 7. agronomy: ngành nông học
 8. alimentary tract: đường, ống tiêu hóa
 9. alkaline: kiềm
 10. alkalinity: độ kiềm
 11. alluvium: đất bồi, đất phù sa
 12. annual: cây một năm
 13. anther: bao phấn
 14. arable land: đất canh tác
 15. avian influenza: cúm gà
 16. barley: đại mạch, lúa mạch
 17. biennial: cây hai năm
 18. biological agriculture: nông nghiệp sinh học
 19. biological control: kiểm soát sinh học
 20. bovine spongiform encephalopathy (BSE): bệnh bò điên
 21. broiler: gà thịt thương phẩm
 22. carpel: lá noãn
 23. cash crop: cây công nghiệp
 24. chloroplast: lục lạp, hạt diệp lục
 25. citrus canker: bệnh thối cây ra quả có múi
 26. colostrums: sữa đầu, sữa non
 27. compost: phân xanh, phân trộn
 28. cotyledon: lá mầm
 29. crop rotation: luân canh
 30. cross pollination: thụ phấn chéo
 31. cross wall: vách chéo (tế bào)
 32. crown: tán cây, đỉnh, ngọn
 33. cultivation: trồng trọt, chăn nuôi
 34. cutting: giâm cành
 35. decidous: rụng (quả, lá…)
 36. decomposer: sinh vật phân hủy
 37. decomposition: sự phân hủy
 38. depleted soil: đất nghèo
 39. digestive troubles: rối loạn tiêu hóa
 40. dormant: nằm im lìm, không hoạt động, ngủ
 41. drainage canal: mương tiêu nước
 42. elongate: kéo dài ra
 43. environmental impact: tác động môi trường
 44. evaporation: sự bốc hơi nước
 45. feeder canal: mương cấp nước
 46. feeding stuffs: thức ăn gia súc
 47. foliage: tán lá
 48. foot-and-mouth disease: bệnh lở mồm long móng
 49. germination: sự nảy mầm
 50. guard cell: tế bào bảo vệ
 51. gymnosperm: thực vật hạt trần (thực vật khỏa tử)
 52. heifer: con bê cái
 53. herbicide: thuốc diệt cỏ
 54. herbivore: động vật ăn cỏ
 55. herd bull: bò đực giống (cao sản)
 56. heredity: di truyền
 57. horticultural crops: nghề làm vườn
 58. hypocotyl: trụ dưới lá mầm
 59. indigestible: không thể tiêu hóa được
 60. internal organs: nội tạng
 61. lean meat: thịt nạc
 62. lignify: hóa gỗ
 63. liming: bón vôi
 64. live weight: cân hơi
 65. mad cow disease: bệnh bò điên
 66. manuring: bón phân
 67. milking animal: động vật cho sữa
 68. moisture: độ ẩm
 69. monoculture: độc canh
 70. nursery: ruộng ươm, vườn ươm
 71. organic agriculture: nông nghiệp hữu cơ
 72. osmosis: sự thẩm thấu
 73. ovary: bầu nhụy
 74. overfeed: cho ăn quá nhiều
 75. paddy field: cánh đồng lúa, ruộng lúa, nương lúa
 76. perennial: cây lưu niên, cây lâu năm
 77. pesticide: thuốc trừ sâu
 78. pesticide residual: dư lượng thuốc trừ sâu
 79. photosynthesis: quang hợp
 80. pistil: nhụy hoa
 81. plumule: chồi mầm
 82. pollen grain: hạt phấn
 83. pollination: sự thụ phấn
 84. precipitation: lượng mưa
 85. production cost: chi phí sản xuất
 86. protection canal: mương bảo vệ
 87. radicle: rễ mầm, rễ con
 88. ranch: trại chăn nuôi
 89. reproductive part: bộ phận sinh sản
 90. respiration: sự hô hấp
 91. reutilize: tái sử dụng
 92. root system: bộ rễ
 93. seed dispersal: sự phát tán hạt
 94. seedling: cây giống, cây con
 95. shrivel: nhăn nheo, xoăn lại, quăn lại
 96. soil conditioning: cải tạo đất
 97. soil conservation: bảo tồn đất
 98. soil horizon: tầng đất
 99. soil particles: phân tử đất
 100. soil surface: bề mặt thổ nhưỡng
 101. soluble soil chemicals: các chất hóa học có thể hòa tan trong đất
 102. spermatophytes: thực vật có hạt
 103. spore: bào tử
 104. stamen: nhị hoa
 105. starch: tinh bột
 106. stigma: núm nhụy (hoa)
 107. stomata: khí khổng
 108. stunted in growth: bị ức chế sinh trưởng
 109. testa: vỏ bọc ngoài của hạt
 110. transpiration: sự thoát hơi nước của cây
 111. transplanted: được cấy vào
 112. turnip: cây củ cải
 113. vein: gân lá, tĩnh mạch
 114. water vapour: hơi nước
 115. well-drained soil: đất tiêu thoát tốt
 116. wood vessels: mạch gỗ
 117. xylem: mô gỗ
 118. yellow pigments:  sắc tố vàng
 119. yield: sản lượng

Vẫn còn tiếp …
Hy vọng những thuật ngữ trên đây sẽ hữu ích cho những ai đang tìm hiểu về ngành nông nghiệp này.

>>> Tham khảo một dự án: Phiên dịch tiếng Anh ngành nông nghiệp sản xuất hạt điều tại TPHCM

5/5 – (30 bình chọn)
 
Thùy Linh
Thùy Linh - 0964.333.933
Sẵn sàng tư vấn giúp bạn!