Phiên dịch tiếng Anh ngành Y dược

Phiên dịch tiếng Anh ngành Y Dược

Phiên dịch tiếng Anh ngành y dược: Cung cấp phiên dịch viên tiếng Anh chất lượng cao chuyên ngành y khoa dược phẩm cho các tổ chức, các công ty, các trường đại học khi cần giao lưu, trao đổi, chuyển giao công nghệ từ các đối tác quốc tế trong ngành y. Hotline: 0964.333.933…